Briedis
Medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:
Briedžius:
patinus
 - nuo rugsėjo 1d. iki gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
antramečiai patinai -
 nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 1 d.
pateles
 - nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
jauniklius
 – nuo spalio 1d. iki vasario 1 d.
Tauriuosius elnius:
patinus
 - nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius
- nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
Danielius:
patinus
 - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles
 - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
jaunikliai 
- nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.
Stirnas:
patinus
 - nuo gegužės 15 d. spalio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius
 - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
Šernus:
medžiojami visus metus.
 Galioja iki 2014 12 31
Vilkus, paprastuosius šakalus:
- nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);
Miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus:
- nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;
Barsukus:
- nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;
Pilkuosius kiškius:
- nuo lapkričio 3 d.iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne
daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha,
ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha. Apie
konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojama atitinkama
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūra);
Bebrus:
- nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;
Želmenines ir baltakaktes žąsis:
- nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;
Didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves krykles, klykuoles:
- nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;
Kuoduotąsias antis, laukius:
- nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;
Perkūno oželius, slankas:
- nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;
Kurapkas:
nemedžiojama
Fazanus:
- nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;
Keršulius:
- nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d.;
Kovus, pilkąsias varnas:
- nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d.;
Lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines
audines, nutrijas, ondatras:
- Visus metus